Helsingborg

Besök ÅSS i Helsingborg!


Gruppen träffas:


torsdagar, jämna veckor, kl. 18.30


i St. Olofskyrkans lokaler på

Jönköpingsgatan 23 i Helsingborg.


Parkering finns i direkt anslutning till lokalerna.


Se aktuella aktiviteter längst ner på denna sida!


Om du åker stadsbuss är det enklast att ta buss nr. 8 i riktning mot Rosengården och gå av utanför Coop-butiken på Örebrogatan.


Det går bra att komma på träffarna utan att ha anmält i förväg att man tänker delta. Men eftersom ytterdörrarna oftast är låsta på kvällstid är det bra om nya deltagare anmäler i förväg att de tänker komma, så att vi kan se till att alla blir insläppta.


Anmälan kan göras per telefon till någon av våra kontaktpersoner:


Tomas Josefsson,

tel. 0739 - 49 71 44,


eller Johan Mattsson,

tel. 0738 - 29 34 54.


Det går också utmärkt att mejla till

skane@angest.se.


Ett av syftena med vår verksamhet är att hjälpa deltagarna bryta den isolering och passivitet som kan bli en följd av långvariga ångestproblem. Därför har vi, förutom de "vanliga" träffarna, också planerat in en del gemensamma aktiviteter. För närvarande är följande aktiviteter inbokade:


SPELKVÄLL!


Lördagen den 3:e februari 1800


i St. Olofskyrkans lokaler på

Jönköpingsgatan 23 i Helsingborg.


Om du vill delta så hör av dig via e-post till skane@angest.se någon dag i förväg.


Alla medlemmar är förstås hjärtligt välkomna!


Kanske vill du samåka till någon av aktiviteterna, eller kanske behöver du skjuts? Det kan vi antagligen lösa om det inte är fråga om alltför långa avstånd. Hör i så fall av dig via mejl, eller via telefon till någon av våra kontaktpersoner (se mejladress och telefonnummer ovan).